Địa Điểm

Với hệ thống 4 nhà máy tại hai khu vực Miền Bắc và Miền Nam Việt Nam. Chúng tôi tin rằng có thể phục vụ mọi khách hàng tại mọi miền đất nước

Bình Dương 

Với 2 dây chuyền chiếu xạ Gamma và hệ thống kho  kiểm soát môi trường với công suất 3000 vị trí pallets

Xem thêm 

Vĩnh Long 

Với 1 dây chuyền chiếu xạ Gamma và hệ thống kho kiểm soát môi trường với công suất 2000 vị trí pallets

Xem thêm  

Bắc Ninh 

Với 1 dây chuyền chiếu xạ Electron Beam và X-ray và hệ thống kho kiểm soát môi trường với 10000 vị trí pallets

                           Xem thêm  

Tp.HCM

Trung Tâm Nghiên Cứu, Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Bức Xạ

                 Xem thêm