Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

2003
Thành Lập

Tiền thân là Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ Thực Phẩm được thành lập tháng 01 năm 2003 

2005
Dây Chuyền Chiếu Xạ Đầu Tiên

Sau 2 năm xây dựng công ty đã đưa vào hoạt động chính thức với dây chuyền chiếu xạ Gamma

2007
Mở Rộng Khả Năng Đáp Ứng

Đưa vào hoạt động hệ thống kho lạnh với công suất 3000 tấn và dây chuyền chiếu xạ Gamma thứ 2

2009
Cấp giấy phép bởi APHIS

Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) cấp Giấy chứng nhận Nhà máy đạt chuẩn chiếu xạ trái cây xuất khẩu sang Hoa Kỳ

2010
Mở rộng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Khởi công xây dựng nhà máy chiếu xạ An Phú chi nhánh 1 - Vĩnh Long với mục tiêu phục vụ tốt hơn các khách hàng tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long

Niêm Yết Trên Sàn HOSE

Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú được niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE với mã cổ phiếu APC

2011
Đưa vào hoạt động Chi Nhánh 01

Đưa nhà máy Chiếu Xạ An Phú - chi nhánh 01 tại Vĩnh Long vào hoạt động với công suất chiếu xạ đạt 120 tấn/ngày và hệ thông kho lạnh đạt 2500 tấn

2017
 Mở rộng ra khu vực phía Bắc 

Khởi công xây dựng nhà máy Chiếu Xạ An Phú - chi nhánh 02 tại tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu phục vụ các khách hàng khu vực miền Bắc Việt Nam

2020
Đưa vào hoạt động Chi Nhánh 02

Đưa Nhà Máy Chiếu Xạ An Phú - chi nhánh 02 tại Bắc Ninh vào hoạt động, công suất chiếu xạ đạt 300 tấn/ngày , hệ thống kho lạnh đạt 9500 tấn 

2022
Thành lập trung tâm nghiên cứu

Khởi công xây dựng trung tâm nghiên cứu các ứng dụng của công nghệ chiếu xạ tại khu công nghệ cao quận 9 thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh