Dịch vụ quản lý hàng hóa lưu kho


Bảo quản hàng hóa, duy trì phẩm chất hàng hóa

Việc quản lý kho hàng sẽ giúp cho các nhà bán hàng sắp xếp cũng như phân loại hàng hóa một cách khoa học và hiệu quả hơn. Hàng hóa luôn được bảo quản ở nhiệt độ và điều kiện phù hợp và tốt nhất 

Tiết kiệm thời gian và chi phí 

Hàng hóa được quản lý và sắp xếp tối ưu Khách hàng sẽ dễ dàng có thể tìm và điều chuyển dễ dàng, giúp giảm thiểu các chi phí nhân lực, tiết kiệm thời gian sắp xếp hàng hóa

Hạn chế tối đã việc thất thoát

Khi hàng hóa được quản lý và sắp xếp khoa học, số liệu bán hàng và số liệu thống kê xuất – nhập kho sẽ được giám sát chặt chẽ. Với nhiều lý do có thể xảy ra nhưng khi kiểm soát được, khách hàng sẽ hạn chế được tình trạng thất thoát và giảm dần, thậm chí là có thể ngăn ngừa rủi ro này hoàn toàn.  

Hệ thống báo cáo, truy xuất dữ liệu tự động 

Với hạ tầng đồng bộ, phần mềm quản lý tự động, mỗi khách hàng Apira sẽ cấp một Online Tracking ID, có quyền truy cập để kiểm soát tình trạng, số liệu hàng hóa bất kể thời điểm nào.